Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

η φωτο-ποίηση της ψυχής!

Anke Merzbach
Όταν βυθιστείς στον κόσμο της Anke Merzbach , βρίσκεσαι σε ένα μυστηριώδες και μαγικό λαβύρινθο  φαντασιώσεων στον οποίο θέλεις να εξαφανιστείς και να μην επιστρέψεις...

When you plunge into  Anke's Merzbach  world you find yourself in a mysterious and magical labyrinth of fantasies in which you want to disappear and never to return…


Στον χώρο της τέχνης της φωτογραφίας, η Anke είναι γνωστή ως "Bildmacherin", που σημαίνει "εικονοπλάστης" στα γερμανικά. Δημιουργεί ένα μυστηριώδες θέατρο περίεργο και σουρεαλιστικό. Σε αυτό το θέατρο όλα είναι στημένα, αλλά τα συναισθήματα είναι πραγματικά.

In the world of art, Anke is known as a “Bildmacherin”, which means “Image maker” in German.  She creates a mysterious theater of strange and surreal characters. In this theater everything is staged, but the emotions are real.

Ο κόσμος της είναι γεμάτη από αντιφάσεις και αντίθετους πόλους. Είναι ένας κόσμος όπου το πραγματικό και το σουρεαλιστικό συναντιούνται . Εκεί συνυπάρχουν πλάι-πλάι το καθημερινό και το ασυνήθιστο, το λυρικό και το τραγικό, το οικείο και το παράξενο. Είναι μελαγχολικός, τραγελαφικός, παράλογος, ίσως διαστρεβλωμένος και όμως τόσο ποιητικά όμορφος ...

Her world is full of contradictions and opposite poles. It’s a world where the real and surreal meet. There coexist side by side the casual and the unusual, the lyrical and the tragic, the familiar and the strange. It is melancholic, grotesque, absurdly distorted and yet so poetically beautiful…

 
 http://www.bsw-art.com/photo-art-anke-merzbach 
For more extensive artist's bio, articles and list of exhibitions, visit artist website. Many of the images displayed on this site are copyrighted, and are used here only for purposes of education or critical review. All rights are reserved by the artists who created the works referenced herein.