Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Lilya Darling!

Lilya Corneli 
Η Lilya Corneli  εκφράζει τον εαυτό της μέσω της φωτογραφίας της για χρόνια. Γεννημένη το 1978, ξεκίνησε την πορεία της στη «σύλληψη» του κόσμου γύρω της με  μια Ζενίθ κινηματογραφική κάμερα του πατέρα της.
Τα έργο της άρχισε να παίρνει μια πιο προσωπική μορφή όταν, πριν από δύο χρόνια, ανακάλυψε το ψηφιακό μέσο και άρχισε να απεικονίζει τον εαυτό της. Σήμερα χρησιμοποιεί ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ζενίθ και μια κινηματογραφική κάμερα Holga. Το προσωπικό όραμα της. όμως είναι αυτό που περισσότερο από κάθε μέσο, που έχει επιλέξει να εργαστεί, κάνει τη δουλειά της τόσο συναρπαστική.
Οι φωτογραφίες της Lilya Corneli σου δημιουργούν την μυστήρια άλλα αλάθητη αίσθηση, ότι κάτι ανάμεσα στο δραματικό, στο ρομαντικό, στο αισθαντικό, που μένει ανομολόγητο, έπρεπε να εκφραστεί


 Lilya Corneli has been expressing herself through her photography for years. Born in 1978, her path began in capturing the world around her with her father's Zenit film camera.
.Her work started to take a more personal form when, two years ago, she discovered the digital medium and began portraying herself. Today she uses digital cameras but still uses her Zenit and a Holga film camera.Her personal vision has, more than any medium she has chosen to work in, become what makes her work so compelling.
The work of Lilya Corneli can create such a feeling within us. There's an unmistakable sense that something important is needing to be expressed, and it is effortless to find one's self responding emotively in return. 
Photography by Lilya Corneli
For more extensive artist's bio, articles and list of exhibitions, visit artist website. Many of the images displayed on this site are copyrighted, and are used here only for purposes of education or critical review. All rights are reserved by the artists who created the works referenced herein.